Gå til hovedindhold

Gode råd til forældre

Af: Sophie Lind-Følsgaard, cand.pæd.pæd.psyk.

Støt dit barn i at skabe relationer med andre børn

At have venner er vigtigt for dit barns trivsel og videre udvikling. Børns relationer og venskaber er med til at give dem de sociale kompetencer, der er så afgørende for, hvordan de klarer sig i voksenlivet. Gennem leg og venskab lærer børnene vigtige sociale strategier som at gå på kompromis, at tage hensyn til hinanden, løse og forstå konflikter samt at mærke deres egne grænser. Børn spejler sig i andre børn og får reaktioner fra hinanden og lærer mere af hinanden end af de voksne. Det er derfor rigtig vigtigt at hjælpe dit barn med at skabe relationer med andre børn.

Hvor tidligt kan man lave legeaftaler?

Der er ikke nogen alder for, hvor tidligt man kan lave legeaftaler. På alle udviklingstrin kan børn få noget ud af sociale relationer. Omkring 8-måneders alderen begynder barnet at udforske omverdenen og nogle børn vil foretrække det ene barn frem for det andet. Barnet bliver mere bevidsthed om sig selv og andre som adskilte personer og dets evne til indlevelse udvikles. Her ses typisk parallelleg mellem børnene.

Omkring 2-3 år og frem til 6 års alderen, begynder legen/venskabet at udvikle sig. Her udvikles barnets sociale evner mere og mere henimod en fælles leg. I denne alder går det mest ud på at lære at lege sammen med andre og hjælpe hinanden. Her begynder barnet også at have en allerbedste ven. Barnet bliver optaget af kønsforskelle og sin egen rolle som pige eller dreng og der bliver forskel på, hvad drenge og piger leger.

Fra 6 års alderen bliver venskaber særlig vigtige. Barnet søger at udvikle sit selvbillede og sin selvforståelse. Venskabet har en højere prioritet end selve legen, og børn er parate til at opgive deres position udelukkende for at bevare venskabet. I den alder vil der også ses forskelle på, hvordan piger og drenge danner relationer. Pigerne ser sig selv, når de kigger på veninden, hvilket styrker deres identitet. Pigerne vil gerne ligne hinanden og vælger det samme tøj og går typisk rundt tæt omslynget. Det ens udseende er en måde, pigerne kan bruge hinanden som et spejl på, hvem de selv er.

Drengene kan også have bedstevenner, men venskabet er af en anden type, end det pigerne oplever. For drengene handler det mere om, hvem de leger godt med og hvem der kan inspirere til fællesskabet. De har projekter sammen som at bygge en lego-verden, og forglemmer sig helt i legen. De spejler sig mere i, om man er god at være sammen med, og hvad den enkelte bidrager med til legen.

Hvis dit barn er genert?

Hvis dit barn er genert, vil det være en hjælp for barnet, at du ved den første legeaftale tager kontakt til det andet barn og hjælper med at sætte en leg i gang mellem de to.

Hvor mødes vi første gang?

Hvis det er svært at aflevere dit barn et ”fremmed” sted ved første legeaftale, kan I evt. mødes på et neutralt sted fx en legeplads. Det kan også bare være den første halve time, indtil børnene har fundet hinanden.

At invitere andre børn med hjem

Det kan være svært første gang, man har en ny legekammerat med hjem. Specielt hvis det er lang tid siden eller måske første gang. Hjælp dit barn med at tale om, hvordan en legeaftale kan foregå. Evt. kom med nogle ideer til, hvad man kan lave og hvad man snakker om (alt efter hvor gammel barnet er). Hvis det er svært for dit barn, kan det anbefales at øve via rollespil inden.

Hjælp dit barn med at lære spillereglerne

Det kan være svært for nogle børn at tage kontakt til andre børn. Hjælp derfor dit barn med at lære, hvordan man opfører sig sammen med andre. Hvad siger man første gang man mødes, hvordan starter man en leg og hvordan siger man fra og til.

Hjælp børnene i gang med legen

Når dit barn har en ven med hjem, så hjælp dem lidt i gang med legen. Børn, der finder sammen, søger typisk de samme aktiviteter. Hjælp dem derfor med at finde ud af fælles interesser. Hvis barnet interesserer sig for lego, byg evt. lidt lego med dem eller for fodbold, spil lidt bold sammen. På den måde får børnene nogle ideer til, hvordan man kan være sammen og som de bagefter kan fortsætte med alene.

Måske ikke en succes første gang

Lad være med at have for høje forventninger til den første legeaftale. Måske går det ikke så godt som forventet første gang, men derfor kan børnene godt blive venner alligevel. Hjælp derfor dit barn med at arrangere en ny aftale og forklare, at det godt kan tage tid at lære at lege sammen og blive venner. Vær dog opmærksom på at lytte til dit barn og ikke bestemme, hvem dit barn skal lege med, uden dit barn har lyst til det og hør, om barnet har lyst til at prøve igen.